Kontaktujte Nás

Introduction

 

Týmto beriete na vedomie, že Vaše vyššie uvedené osobné údaje budú spracované spoločnosťou JACOBS DOUWE EGBERTS SK s.r.o., so sídlom Tower 115, Pribinova 25, Bratislava 810 11, IČO 48 092 134 ako prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov (ďalej len Prevádzkovateľ) a ním povereným sprostredkovateľom, spoločnosťou SELLBYTEL Group GmbH, so sídlom Großweidenmuehlstraße 36, 90419 Nuremberg, Nemecká spolková republika. Vaše osobné údaje budú spracovávané výlučne za účelom kontaktovania Vašej osoby v súvislosti so správou, ktorú ste zaslali Prevádzkovateľovi a riešením Vašej prípadnej požiadavky alebo dopytu. Vaše osobné údaje budú uchované po nevyhnutne dlhú dobu, nie však dlhšie ako šesť mesiacov. Upozorňujeme Vás na Vaše práva podľa § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. najmä na právo na výmaz Vašich osobných údajov, právo na prístupu k Vašim osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov.