SÚŤAŽTE S KÁVOU JACOBS o 60 ks TASSIMO KÁVOVAROV BOSH

AKO SA SÚŤAŽE ZÚČASTNIŤ?

 

1) V dobe trvania súťaže zakúpte akúkoľvek kávu značky JACOBS.

2) Uschovajte si originál dokladu o zaplatení.

3) Zaregistrujte sa pomocou formulára: 

 

FORMULÁR SÚŤAŽE