NAŠA CESTA ZAČÍNA V

BRÉMACH V ROKU 1895

Je našou zodpovednosťou pokračovať v smere k prosperujúcej budúcnosti, prekonať výzvy, ktorým čelíme ako ľudia aj ako planéta, aby sme si mohli vychutnávať skvelú kávu aj v budúcnosti.
 
Sme hrdým partnerom programu Common Grounds spoločnosti JDE Peet, ktorého cieľom je pozitívne ovplyvňovať životy ľudí a ich dopadov na planétu prostredníctvom:

ZODPOVEDNÉHO ZÍSKAVANIA ZDROJOV

MINIMALIZÁCIA UHLÍKOVEJ STOPY

PREPOJOVANIE ĽUDÍ

Od riešenia výziev pri problémoch s pestovaním kávy spôsobených zmenou klimatických podmienok až po riešenie sociálnych nerovností a zabezpečenie spravodlivejších pracovných podmienok.

 

ZODPOVEDNÉ ZÍSKAVANIE ZDROJOV

SOURCING FOR BETTER

 
Sme hrdí na to, že naša káva pochádza zo zodpovedne získaných zdrojov. Pracujeme na vytváraní lepšej budúcnosti, v ktorej sa bude dariť pestovateľom aj prírode.
U všetkých výrobkov [značky] označených [Sourcing for better] bol uvedený objem kávy zakúpený v rámci uznávaného programu zodpovedného získavania zdrojov. Ďalšie podrobnosti a informácie o zodpovednom získavaní kávy nájdete taktiež na: https://www.jdepeets.com/sustainability.
 
Čo znamená pojem zodpovedné získavanie zdrojov?
Zodpovedné získavanie zdrojov znamená, že naše suroviny, obaly, zariadenia a ďalšie, sú vyrábané v súlade so zásadami, ktoré zohľadňujú ich možné dopady na spoločnosť a životné prostredie.
 
Ako získavame kávu zodpovedne?
Pokračujeme v spolupráci s pestovateľmi a zapájame sa do diania v regiónoch, kde sa káva pestuje. Našim cieľom je porozumieť problémom a aktívne ich riešiť. Vďaka tomu môžeme dosiahnuť pokrok a zaistiť tak, že každá šálka kávy prispeje k lepšej budúcnosti. V spolupráci s našimi partnermi podporujeme programy pre pestovateľov, ktorí riešia špecifické potreby lokálnych komunít po celom vete. Prostredníctvom špecifických iniciatív a overovania tretími stranami podporujeme malých pestovateľov na ich ceste za udržateľnými postupmi. Pomocou certifikačných programov oceňujeme a ďalej podporujeme úsilie skúsených pestovateľov.
TOP FAKTY

PREUKÁZANÝ POKROK

Zmena, na ktorej postupne pracujeme, sa už začína prejavovať. A s každým krôčikom sme bližšie k našim cieľom:

Zodpovedne získané zelenej kávy do roku 2025

Spolupráci s 500 000 drobnými farmami (ako JDE)

Opakovane použiteľných, recyklovateľných či kompostovateľných obalov do roku 2030

UDRŽATEĽNOSŤ

SOURCING FOR BETTER

Náš záväzok ku kvalite zahŕňa omnoho viac než len našu kávu. Formuje spôsob, akým sa správame k ľudom a k planéte v každej fáze výroby kávy. Od udržateľnosti pôdy, cez rovnosť ľudí až po prosperitu pestovateľov.

MINIMALIZÁCIA UHLÍKOVÉ STOPY

Usilujeme sa o to, aby všetky naše obaly boli do roku 2030 recyklovateľné, kompostovateľné či znovu použiteľné. Doteraz sme dosiahli tieto úspechy:

78 % našich vyrobených obalov je opakovane použiteľných, recyklovateľných alebo kompostovateľných. Do roku 2030 nás teda čaká dosiahnuť tento stav aj pri zvyšných 22 %.

Za posledný rok sa znížením hmotnosti každej kávovej dózy o 10 – 15 % ušetrilo 3 000 ton skla.

"VÔŇA KÁVY JE VIAC AKO OBYČAJNÁ ZNÁMKA KVALITY. VÔŇA KÁVY PREBÚDZA NAŠU DUŠU A ODHAĽUJE SKUTOČNÉ KÚZLO KÁVY."